Kursuse info

Kursuse maht ak/t ehk  üks õppepäev. 

Kursuse jaotus: jaotub 50% teooriat ning 50% praktikat 

Gruppi suurus: 10-16 inimest

Kursuse eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel varasemalt omandatud esmaabi osutamise alaseid teadmisi ja oskusi. 

Õppekava

 • õnnetusolukorra hindamineõnnetuse olukorras tegutsemine (sealhulgas paanikaga toimetulek), ohu hindamine ja hädaabi kutsumine; 
 • kannatanu seisundi hindamine;  
 • kiirabi saabumiseni kannatanute esmaabi andmise taktika ja seisundi halvenemise ennetamise meetmete rakendamine; 
 • esmaabi kannatanu teadvuse kaotuse korral – vabade hingamisteede tagaminehapnikupuudusest põhjustatud ajukahjustuse ennetamine; 
 • elustamine (täiskasvanu, laps, uppunu); 
 • peatrauma käsitlemine; 
 • kaela ja seljatrauma käsitlemine; 
 • rindkere trauma sitlemine; 
 • kõhu ja vaagna vigastus; 
 • luumurrud (lahtisedkinnised), ohudfikseerimise võimalused; 
 • liigeste vigastused (nikastusnihestus)  ohudfikseerimise võimalused; 
 • erinevate kehaosade põrutused ja muljumised; 
 • verejooksud (siseminevälimine), verejooksu peatamise võtted; 
 • meditsiinilise šoki olemus ja šokiseisundis kannatanu abistamine; 
 • mürgistusedsöövitused; 
 • külma– ja kuumakahjustused; 
 • põletused (termilisedkeemilised). 

NB! KÕIK TEOORIAS LÄBITUD TEEMAD MÄNGITAKSE LÄBI SIMULATSIOONI ÜLESANNETENA.

 • elustamine (imik, laps, täiskasvanu); 
 • AED kasutamine; 
 • stabiilne külgasend 
 • vabade hingamisteede tagamine; 
 • verejooksu peatamise võtted (sidumisedkolmnurkrätiku kasutaminepöörsulgur žgutti kasutamine; 
 • võõrkeha eemaldamine. 

Hindamine

Kursus lõpeb õpilase teoreetiliste ja praktiliste teadmiste hindamisega 

 • Teoreetiliste teadmiste kontroll toimub kirjalikus vormis 
 • Praktiliste oskuste hindamine toimub jooksvalt praktika tunnis situatsioonülesannete lahendamisel 

Tunnistus ja lõpptulemus

 • Kursuse läbimisel omab õpilane süsteemset ülevaadet esmaabi osutamise põhimõtetest; 
 • Lisaks, oskab rakendada asjakohaseid ja ohutuid esmaabi võtteid erakorralises situatsioonis kannatanu abistamisel.
 • Kursuse viimasel päeval väljastatakse tunnistus, mis kehtib kolm aastat 
 • Tunnistuse kehtivuse lõpus tuleb läbida ühepäevane täiendkoolitus.