Koolitajad

Teiega jagavad oma teadmisi ja töökogemusi kvalifitseeritud kõrgharidusega spetsialistid, kes omavad suurt kogemust erakorralise meditsiini valdkonnas ning omavad  pedagoogilist ja andragoogilist õpetamiskogemust.

Esmaabiõpetajad on registreeritud tervishoiutöötajana tervishoiutöötajate registris ja esmaabi tunnistuse vorm on kinnitatud Sotsiaalministeeriumis.

B-kategooria mootorsõiduki teooria- ja sõiduõpetajatel on kehtiv koolituse läbiviimise õigus ning tunnistus on kinnitatud Maanteameti registris.

notes

Varustus

Koolituskeskus on sisustatud mannekeenidega, millega saab õppida käelisi esmaabi võtteid elustamise läbiviimiseks, võõrkeha eemaldamist hingamisteedest, haavade käsitlemist. Samuti erakorraliste seisundite simulaatsiooni vahendite ja muude vajalike tarvikutega

Miks valida meid...

  • Õpetame esmaabi osutamise võtteid, mida saab vajadusel  rakendada iga inimene.
  • Õppeprotsess on suunatud esmaabiandjate sihikindla, eesmärgistatud otsuse- ja tegevusvõime arendamisele, ohutute ja vajalike elupäästvate esmaabivõtete rakendamisele.
  • Me teame, kui oluline on arvestada esmaabiandjaid koolitatavate asutuste tööspetsiifikaga.
  • Kogu õppeprotsess on üles ehitatud selliselt, et iga teema alaselt saavad õpilased ka praktiliselt tegutseda. Oluline, et koolitatav suudaks luua seoseid trauma või erakorralisest seisundist tulenevate kaebuste ja vajalike esmaabi osutamise võtete vahel.
  • Õppeprotsessis kasutatakse palju erinevaid mulaaže, abi- ja kaitsevahendeid.
  • Kasutakse  simulatsioonülesandeid, mida imiteerivad meie kogenud esmaabiõpetajad koostöös koolitatava rühma kaasõpilastega.
  • Meie õppekava on viidud vastavusse kehtivate tegevusstandarditega.
  • Kursuse sisu  korrigeeritakse vastavalt koolitatava rühma töö või tegevuse spetsiifikale.