Koolitajad

Teiega jagavad oma teadmisi ja töökogemust erakorralise meditsiini valdkonna spetsialistidkellel on ka pedagoogiline ja andragoogiline õpetamiskogemus. 

Esmaabiõpetajad on registreeritud tervishoiutöötajana tervishoiutöötajate registris ja esmaabi tunnistuse vorm on kinnitatud Sotsiaalministeeriumis 

B-kategooria mootorsõiduki teooria ja sõiduõpetajal on kehtiv koolituse läbiviimise õigus ning Maanteeameti registris kinnitatud tunnistus 

 

Jelena-Katueva

Jelena Katueva

Lühiinfo: Koolitaja, mis oskab sulle ütelda, kus sa pole õige ja põhjendab miks. Inimene, kes kunagi ei peatu oma saavutustel ja alati liigub alati edasi oma oskuste arenemisel

Esmaabi õpetaja: N06982

Sõiduõpetaja tunnistuse nr.  ÕT004375

Õppekeel: Eesti, Vene