Esmaabi põhikursus

Kursuse maht 16 ak/t ehk kaks õppepäeva. Vaata lisainfot ja registreeru kursusele.

Esmaabi täienkursus

Kursuse maht 8 ak/t ehk üks õppepäeva.
Vaata lisainfot ja registreeru kursusele.

Väikelapse esmaabi kursus

Kursuse maht 6 ak/t ehk üks õppepäeva.
Vaata lisainfot ja registreeru kursusele.

Esmaabi kursus autojuhtidele

Kursuse maht 16 ak/t ehk kaks õppepäeva.
Vaata lisainfot ja registreeru kursusele.

Esmaabi kursus trenerite ja kasvatajatele

Kursuse maht 16 ak/t ehk kaks õppepäeva.
Vaata lisainfot ja registreeru kursusele.

Viime läbi esmaabi põhi-ja täiendkursust ettevõtetele, mootorsõiduki juhtidele, õpetajatele/hoidjatele, lastevanematele, relvaloa taotlejatele, sportlastele.

Esmaabi all mõeldakse kiiret vältimatu abi andmist haigestunud või vigastatud inimesele.  Esmaabi andjaks nimetatakse  isikut, kes on läbinud esmaabi alase koolituse.

Esmaabi eesmärk on päästa kannatanu elu õnnetuskohal, vältida tema seisundi halvenemist ja hoolitseda asjatundliku lisaabi saamise eest. Selleks, et kannatanut abistada, on tähtis anda esmaabi õigesti. Koolitame täiskasvanuid osutama hädaolukordades inimestele esmaabi.  Esmaabi võtete praktiline harjutamine on esmatähtis ning omandatud teadmiste ja oskuste säilitamaks tuleb neid korduvalt harjutada.

Küsi infot